Lue Lisää

Sulje

Cieltum

Älykkäitä ratkaisuja
IoT ratkaisumme mahdollistaa tehokkaamman tiedonhallinan


Hallitse tärkeimmän pääomasi koko elinkaaren tietoja


Näe mittausdatasi selkeästi visualisoituna
Tutustu nyt

Olemme luoneet pilvipalvelun nimeltä

C-Care

C-Care pilvipalveluratkaisu on moderni tapa seurata yksilöllisten tuotteiden elinkaarta niiden elinaikana. Lisäksi C-Caren tarjoamaa visualisoitua mittausdataa tarkkailemalla pystyt havaitsemaan poikkeamia kehityksessä sekä ennustamaan muutoksia. C-Caren elinkaarihallinta tukee proaktiivista johtamista.Sinun tärkein pääomasi?

Laitokset, koneet, tuotantolinjat, kiinteistöt, ajoneuvot vai jokin muu? C-Caren kautta tarkkailet ja hallitset sinulle tärkeiden kohteiden tuottamaa tietoa. Pysyt ajan tasalla joka hetki ja olennainen tieto on saatavillasi päätöksen teon tukena.Image
Image

Koko elinkaari hallintaanKorkea käyttöaste ja kustannustehokas käyttö kiinnostavat?


Ensiaskelista alkaen laitteesi tai kohteesi tuottaa jatkuvasti tietoa. Sovelluksemme kautta hallitset ja hyödynnät tätä kerääntyvää informaatiota.

Lue lisää


Halutessasi näet helposti esimerkiksi kerättyyn tietoon perustuvat käyttöasteen ja kustannustehokkuuden mittarit. Saatavilla on joukoittain myös muita eri informaatiotyyppeihin sopivia mittareita, käyriä ja dynaamisia esityksiä. Elinkaarihallinta mahdollistaa laitteen tai kohteen tehokkaan käytön ja kehityksen seurannan. Päätöksiesi tukena ovat tiedot koko elinkaarelta.

Sulje

Ennakoimalla kasvatat hyötyjä ja luot turvallisuuttaElinkaaritietoa voi hyödyntää suunnitellessa toimintaa ja ennakoidessa tulevia tapahtumia.

Lue lisää


Elinkaarihallinta perustuu laitteesta kertyvään tietoon. Mittausdata ja elinkaarihallinta tukevat vahvasti toisiaan. Esimerkiksi laitteen käyttätymistä mittaavien sensoreiden keräämää tietoa hyödyntämällä pystyt säästämään, tehostamaan ja turvaamaan yrityksesi toimintaa. C-Care yhdistää ja jakaa kaiken olennaisen tiedon oikeiden henkilöiden saataville. Sovelluksen avulla pystyt suunnittelemaan esimerkiksi laitteen oikea-aikaisia huoltoja tehokkaammin.

Sulje

Sidosryhmiä yhdistävä työkalu
C-Caressa eri ryhmien edustajat voivat omien näkymiensä kautta käsitellä itselleen olennaista informaatiota.

Lue lisää


Dokumentit, huollot, projektit, raportit, kuvat – C-Caressa kaikki tieto on tallessa ja helposti jaettavissa tuotteeseen liittyvien osapuolten kesken.

Huoltomiehet, laitteen käyttäjät, kumppanit, johtajat - eri ryhmien edustajat pääsevät käsittelemään heille kohdennettuja osuuksia.

Sulje


Halutessasi näet helposti esimerkiksi kerättyyn tietoon perustuvat käyttöasteen ja kustannustehokkuuden mittarit. Saatavilla on joukoittain myös muita eri informaatiotyyppeihin sopivia mittareita, käyriä ja dynaamisia esityksiä. Elinkaarihallinta mahdollistaa laitteen tai kohteen tehokkaan käytön ja kehityksen seurannan. Päätöksiesi tukena ovat tiedot koko elinkaarelta.

Sulje

Elinkaarihallinta perustuu laitteesta kertyvään tietoon. Mittausdata ja elinkaarihallinta tukevat vahvasti toisiaan. Esimerkiksi laitteen käyttätymistä mittaavien sensoreiden keräämää tietoa hyödyntämällä pystyt säästämään, tehostamaan ja turvaamaan yrityksesi toimintaa. C-Care yhdistää ja jakaa kaiken olennaisen tiedon oikeiden henkilöiden saataville. Sovelluksen avulla pystyt suunnittelemaan esimerkiksi laitteen oikea-aikaisia huoltoja tehokkaammin.


Sulje

Dokumentit, huollot, projektit, raportit, kuvat – C-Caressa kaikki tieto on tallessa ja helposti jaettavissa tuotteeseen liittyvien osapuolten kesken.

Huoltomiehet, laitteen käyttäjät, kumppanit, johtajat - eri ryhmien edustajat pääsevät käsittelemään heille kohdennettuja osuuksia.

Sulje


Mittausdataan perustuva yksilön kunnon seuranta

Image

Mittausdatasta kaikki irti

Your browser doesn't support the canvas functionality

Selkeä visualisaatio päätöksenteon tukena


C-Care visualisoi saatavillesi nopeasti nykytilanteen sekä dataan liittyvät trendit, raja-arvot, varoitukset, hälytykset ja muut poikkeamat.

Your browser doesn't support the canvas functionality

C-Caren avulla mittausdata tehokkaaseen käyttöön


Staattisen tai dynaamisesti kertyvän datan vertailu eri antureiden, aikajaksojen ja referenssidatan välillä onnistuu mutkattomasti.

Your browser doesn't support the canvas functionality

Mittarit ovat kiinni jatkuvasti virtaavassa tiedossa


C-Care näyttää laitteeseen tai kohteeseen liittyvän kerääntyvän ja mitattavissa olevan informaation reaaliaikaisena tai halutulta aikaväliltäC-Care

Teollinen Automaatio

Image
Image

Älykkäitä algoritmeja


Teollisen Esineiden Internetin (IIoT) kautta saatava data pystytään suodattamaan algoritmien avulla. IIoT:n älykkäät laitteet hoitavat osan datan käsittelystä jo tiedonsiirron yhteydessä. Tämän jälkeen käyttäjä voi C-Caren kaavaeditorilla luoda algoritmeja tulkitsemista ja analysointia varten. Editori ymmärtää matemaattisia operaattoreita ja dataa pystytään yhdistelemään eri tavoilla eri tietolähteiden keskinäisiä suhteita mallintamalla.

C-Caren omat algoritmit huolehtivat tiedon joustavasta käsittelystä. Haluttuihin kaavoihin perustuvaa laskentaa voidaan suorittaa jatkuvasti tausta-ajossa datan päivittymistahdin mukaan, jolloin saatavilla on aina valmiiksi käsiteltyä tietoa.

C-Care tukee Teollista Esineiden Internettiä (IIoT)


C-Care pystyy lukemaan dataa yli 300 erilaisesta automaatiologiikasta eri tiedonsiirtokanavien kautta. C-Caren töidenhallintatoiminnalisuus sisältää hälytysten listanäkymän, johon listautuu kaikki tärkeät tapahtumat muun muassa anturidatan ja asetettujen raja-arvojen perusteella. Tapahtumiin liittyvät työtilaukset, aikatauluttamiset ja raportointi onnistuu C-Caren työkalujen avulla.

C-Care on täysiverinen elinkaarihallintajärjestelmä tiedon hallintaan sekä automaation tiedonkeruuta varten. Esimerkiksi sensoridata, työ-, laite- sekä osakohtaiset ja muu data varastoidaan turvallisesti omalle paikalleen C-Caren tietohierarkiaan. Jokaisella kohteella ja laitteella on oma paikkansa ja omat tietonsa. Pääset nopeasti käsiksi manuaaleihin, edellisiin huoltoihin liittyviin tietoihin, kuvamateriaaliin ja kaikkeen muuhun olennaiseen tallennettuun tietoon, mikä liittyy esimerkiksi yhteen tiettyyn laitteeseesi.

C-Care

Teollisuuden Kehityksen Kärjessä

Betonin kosteuden mittaaminen

Öljyn kunnonvalvontaBetonin kosteuden mittaaminen


Image


Öljyn kunnonvalvonta


Image

Betonin suhteellinen kosteus (relative humidity RH)


Vuoden 2017 aikana tapahtuneiden teknologisten edistysaskeleiden jälkeen on nyt mahdollista asentaa kosteusanturi pysyvästi betonivalun sisään ja lukea dataa etänä LoRaWAN teknologian avulla. Asennusvaiheen jälkeen datan lukeminen ja siirtyminen tapahtuvat automaattisesti, mikä parantaa tiedon oikeellisuutta sekä vähentää henkilötyön osuutta. Enää ei ole tarpeellista käydä henkilökohtaisesti työmaalla mittausarvoja lukemassa.

Yksi LoRa päätelaite pystyy ottamaan vastaan dataa usealta betoniin upotetulta sensorilta suhteellisen laajalla alueella. Päätelaite sitten lähettää datan sinulle käyttäen haluttua tiedonsiirtoverkkoa.

Verkon kautta tieto siirtyy lähes reaaliajassa C-Careen ja saat datan käyttöösi selkeästi visualisoituna. C-Caren avulla voit seurata kuivumista, tehdä ennusteita, raportteja ja pöytäkirjoja. C-Caressa aikaisemmin kerätyn referenssidatan perusteella pystyt tekemään tarkempia tulkintoja tilanteesta sekä muodostamaan arvion seuraavasta rakennustyövaiheesta. C-Caren tarjoamat visualisaatiot ja datatyökalut auttavat sinua analysoimaan tietoa ja helpottavat päätöksenteossa.

Betonin sisään upotetun kosteussensorin akku kestää vuosia. Pystyt tarkasti ja tehokkaasti seuraamaan kosteustilannetta etänä heti ensimmäisissä rakennusvaiheissa kuin myös asumisenaikaisissa vaiheissakin. Anturit kertovat välittömästi myös asumisenaikana tapahtuvat kosteusvauriot.

Uuden anturiteknologian tuottaa Wiiste Oy.

Lue lisää: www.wiiste.fi

Koneen terveys ja öljyn kunnonvalvonta

(online ja inline)


Voiteluöljyn jatkuva tarkkailu on avainasemassa koneen kunnosta huolehdittaessa. C-Caren ja viimeisintä teknologiaa edustavan anturointiratkaisun avulla voidaan öljyssä esiintyvien metallipartikkeleiden määrää seurata mutkattomasti reaaliajassa. Käytettävissä ovat sekä online- että inline-vaihtoehdot, joilla vikojen oireet havaitaan ajoissa. Koneita, joiden kuntoa on syytä seurata, on toimintaperiaatteiltaan monia hyvin erilaisia ja sovelluskohteita on paljon. Öljyä tarkkailemalla:

  • Hitaasti kehittyvän vian indikaattorit havaitaan tyypillisesti useita kuukausia ennen koneen hajoamista
  • Nopeasti kehittyvän kriittisen vaurion sattuessa on koneen hajoaminen joskus minuuteista kiinni. Tarjottavan tehokkaan valvonnan avulla tällainenkin tilanne havaitaan ajoissa ja kone voidaan pysäyttää ennen sen tuhoutumista

Koneiden jatkuva monimutkaistuminen nostaa väistämättä ylläpitokuluja. C-Caren ja täsmällisen anturoinnin avulla voidaan ylläpitoa suunnitella kustannustehokkaasti, maksimoida tuotantokapasiteettia ja suorituskykyä, ehkäistä kalliita vaurioita, välttää turhia huoltoja, hallita koneen kulumisnopeutta sekä seurata koneen elinkaareen liittyviä tekijöitä, kuten öljynvaihdon vaikutuksia.

C-Care on tärkeä osa jatkuvaa tietoa tuottavaa öljyn kunnonvalvonnan kokonaisratkaisua. C-Caren työkalujen avulla pystyt seuraamaan ja kontrolloimaan koneiden ja tuotannon käyttäytymistä. Elinkaaridata tallentuu ohjelmistoon ja elinkaarikustannusten hallinnan avulla tunnistat kulut, mihin voit vaikuttaa kustannustehokkaasti.


Öljyn suunnittelematon kunnon heikentyminen vaarantaa koneet ja tuotannon.


Kulumismetallit ja epäpuhtaudet öljyssä ovat monella tapaa haitallisia. Vapaa vesi aiheuttaa korroosiota, hapettumista, lisäaineiden hajoamista sekä voitelun heikentymistä. Kupari, rauta ja vesi toimivat katalyytteinä ja lyhentävät öljyn käyttöikää merkittävästi.

Metallihiukkasten määrän äkillinen kasvu kertoo yleensä vauriosta, ja erityisesti kriittisissä kohteissa reagoinnin tarvitsee tapahtua välittömästi, muutoin kone vaurioituu tai tuhoutuu ja tuotanto keskeytyy.

Uuden anturiteknologian tuottaa OM-Finland Oy.


Koneen Hajoamisskenaario

C-Care

Kiinteistöt

Image
Image

Kiinteistöjen elinkaarihallinta


C-Care on alusta, mikä yhdistää kaiken datan Business Intelligence algoritmeille. C-Care tarjoaa visuaalisen käyttöliittymän olennaiseen elinkaaridataan toimien samalla myös eri tietolähteet integroivana kanavana ja tietovarastona. C-Caressa datankäsittely onnistuu keskitetysti yhden käyttöliittymän kautta. C-Caren ominaisuuksiin kuuluu erilaisia työkaluja, kuten datan visualisointi, kohteen hotspottaus, raportointi, taulukkolaskentaliittymä ja niin edelleen, jotka kaikki avustavat elinkaaritiedonhallinnassa sekä päätöksenteossa.

C-Care ja tehokas ja edullinen

LoRa® Teknologia

C-Care on täysin Lora®-yhteensopiva.

Allaoleva kaavioesimerkki käyttää C-Caren LoRa® rajapintaa ja vastaanottaa tämänhetkistä tietoa varsinaisista LoRa® lähteistä

Mikä LoRa® on?


LoRa® teknologia tarjoaa matalakustannuksisia, matalavirtaisia, pitkän kantaman IoT-ratkaisumahdollisuuksia yrityksille. LoRa®-verkko on joustava IoT laitteiden tiedonsiirtokanava. Verkon asentaminen sekä tiedonsiirtokustannukset ovat minimaalisia. LoRa® on helppo toteuttaa missä tahansa vaiheessa - infrastruktuurin kehitysvaiheessa tai jo olemassa olevaan infraan.

Lue lisää: www.lora-alliance.org

LoRa® ja C-Care


C-Caren rajapinnat ottavat dataa vastaan monista erilaisista lähteistä, kuten esimerkiksi suoraan LoRa® lähteestä. C-Care jalostaa vastaanotetun datan ja tarjoaa työkaluja sidosryhmille datan lukemista ja muokkaamista varten. C-Caren kautta käyttäjä pystyy lisäämään relevantteja kuvia ja dokumentteja valittuun kohteeseen, lisäämään hotspotteja kuviin kuvanavigaation mahdollistamiseksi, analysoimaan kaavioita, mittareita ja muita visualisaatioita, muokkaamaan laskentataulukkoja ja niin edelleen.LoRa® on edullinen ratkaisu kaikenkokoisille yritykselle


LoRa®-verkon matalat toteutuskustannukset, toimintavarmuus sekä skaalautuvuus tekevät siitä osuvan valinnan sekä pienemmille kohteille, kuten yksittäisille kerrostaloille kuin myös suuremmille kohteille, kuten laajoille anturikentille maastossa. LoRa® ja LoRaWAN™ teknologiat ovat suunniteltu käsittelemään interferenssiä, päällekkäisiä verkkoja sekä skaalautuvuuskapasiteettia todella suurille volyymeille. LoRa® tarjoaa hyvin turvallisen IoT-kommunikaatiokanavan laitteille. Sekä verkolla, että sovelluksella on oma turvallisuuskerroksensa ja tietosisältö pysyy AES suojattuna Internetin halki, kunnes se puretaan vastaanottamisen yhteydessä. LoRa® on ideaalinen ratkaisu akkukäyttöisille laitteille. Matalavirtaisen LPWAN-teknologian kanssa akku voi helposti kestää 10 vuotta tai enemmänkin, ennen kuin se tarvitsee vaihtaa tai ladata.

Alustariippumaton ja skaalautuva

C-Care

Selainpohjainen sovelluksemme toimii tietokone- ja mobiilialustoilla

Toimii pilvipalveluna sekä yrityksesi sisäisessä verkossa

Image
Image

Tietoturvallinen

Tietosi ovat turvassa Microsoftin Azure pilvipalvelussa tai lokaalina C-Caren tietokannassa. Pystyt hallinnoimaan käyttäjien oikeuksia eri sisältöihin.

Hinnoittelu käytön mukaan

Ei kalliita laiteinvestointeja. Maksat vain käyttämästäsi palvelusta.

Helppo skaalautuvuus

Olipa yrityksesi pieni tai suuri, kapasiteettia on helppo nostaa vain nappia painamalla tarpeidesi lisääntyessä.

Elinkaarenhallinta

Yksilöllisten laitteidesi, kohteidesi, tuotteidesi tiedot ovat asianomaisten henkilöliden saatavilla ja päivitettävissä

Reaaliaikainen

Pysy ajantasalla laitteiden toiminnasta ja vastaanota hälytyksiä vikatilanteista.

Varmuuskopiointi

Keräämäsi data on tallessa pilvessä. Automaattinen kahdentaminen pitää huolen että tärkeät tietosi eivät pääse katoamaan.

Cieltum

Asiakaslähtöistä ketterää kehitystä


Kehitämme tuotteita asiakaslähtöisesti, vastaamaan tiedonhallinnan moniin haasteisiinC-Care

Kehittyy jatkuvasti

Pystymme kehittämään ominaisuuksia asiakkaan toiveiden mukaan

Viimeisimpään teknologiaan perustuva C-Caren alusta on joustava ja monipuolinen. Voimme tehtävän sopimuksen mukaan kehittää ominaisuuksia vastaamaan täsmällisesti juuri sinun yrityksesi tarpeita.

Ominaisuuksien määrä kasvaa nopeasti tarpeen mukaan

C-Carea voidaan hyödyntää laajalla sektorilla kaikkialla, missä datan visualisoinnista, yksilöllisen elinkaaritiedon hallinnasta ja sidosryhmiä yhdistävästä tietohallinnasta on hyötyä. Uusia ominaisuuksia voidaan kehittää myös asiakaskohtaisesti sopimuksen mukaan.

Huipputeknologiaa 2017

Olemme Microsoft Silver Competency Kumppani, minkä myötä käytössämme on laaja valikoima työkaluja sekä palveluita.

Sovelluksemme kulmakivenä on Microsoftin uusin ja edellisiä versioita huomattavasti tehokkaampi .NET Core Framework teknologia, joka julkaistiin kesällä 2016. Käytössä on myös useita muita viimeisimpiä teknologioita.

  • .NET Core Framework
  • Angular 4.0
  • Microsoft Azure
  • Entity Framework
  • MS SQLCieltum & C-Care

Tärkeimmät palkinnot ja maininnat

Latest Products Image

Tasavallan Presidentti palkitsi Cieltumin valtakunnallisessa 2011 INNOSUOMI-kilpailussa. Kilpailun aiheena oli "Älykkäät Järjestelmät ja Palvelut".

Latest Products Image

Cieltum Microsoftin Silver Competency Partneriksi C-Caren ohjelmakoodin onnistuneen validoinnin ansiosta.

Latest Products Image

Cieltumille kunniakirja C-Care liikeideasta Lahti Science & Business Parkin järjestämässä Liikeidean Jalostuskilpailussa

Ota Yhteyttä

Yhteystiedot

Jari Jukantupa

Kapteeni
Asiakaskontaktit ja hallinnointi

JJ info

Sami Kellokoski

Ohjelmointiguru
Tuotekehitys ja ohjelmointi

JJ info

Eero Laine

Suunnittelija
UI/UX suunnittelu ja ohjelmointi

JJ info

Lähetä meille viesti
Viestisi on lähetetty